Tag Archives: อำเภอพุนพิน

กาละแมมะลวน สุดยอดของฝาก

by ,

ในอดีต คุณแม่ เหี๊ยะ ทองสง่า มีอาชีพกวนกาละแมขายช่วงงานประเพณี เทศกาล ตลอดจนงานในชุมชน ตามแต่จะมีคนมาว่าจ้างสั่งทำ ขณะนั้นเป็นเด็กได้ช่วยแม่ทำมาตลอด จึงเกิดแรงบันดาลใจ และ ชื่นชอบการทำขนมไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลังจากเรียนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ไปเป็นพนักงานของบริษัทที่ตำบลเขาหัวควาย ได้ให้คุณแม่เหี๊ยะ กวนกาละแมไปขายเพื่อนพนักงานด้วยกัน เป็นอาชีพเสริมในขณะนั้น พอช่วงเทศกาลงานประเพณีวัฒนธรรม เช่น รับส่งตายาย ทำบุญเดือนสิบ ทำบุญเดือนสิบเอ็ด เพื่อนพนักงานที่บริษัท จะสั่งทำเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดแนวคิดว่าน่าจะประกอบเป็นอาชีพหลัก โดยลาออกจากพนักงานบริษัทฯ มาทำกาละแมจำหน่ายที่ตลาดนัดนายพันธุ์ และรับสั่งทำที่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 1 ตำบลมะลวนอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130 โดยเน้นการคัดเลือกมะพร้าวห้าวในสวนซึ่งมีคุณสมบัติใหม่ สด เพื่อให้ได้กะทิสด มัน เป็นส่วนผสมในการทำขนม ตลอดจนได้รับคำชื่นชมถึงความอร่อยในรสชาดจากลูกค้า โดยการบอกต่อแบบปากต่อปาก วิธีการจำหน่ายโดยการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ และมารับที่บ้านด้วยตนเอง หากต้องการซื้อไปกินจำนวนไม่มาก สามารถหาซื้อได้ที่ตลาดนัดนายพันธุ์ทางเข้า อบต.มะลวน ทุกวันพุธ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. -10.00 น. นับว่ากะละแมในนาม กาละแมพี่เล็ก บ้านหัวหาญ มะลวน เป็นความภาคภูมิใจที่ทำให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีรายได้ที่มั่นคง เป็นทุนในการส่งบุตรเรียนหนังสือ สร้างรายได้ให้กับคนวัย 40-60 ปีในชุมชน ตลอดจนผู้ค้าปลีกที่นำสินค้าไปจำหน่ายในพื้นที่อำเภอพุนพิน และผู้เฒ่า มีรายได้จากการจำหน่ายมะพร้าวสดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในการทำขนมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการกาละแมพี่เล็ก ที่อยู่ 35 ม.1ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130โทร 0896461324