Tag Archives: ตำบลเกาะศรีบอยา

น้ำพริกคลองเตาะ

by ,

น้ำพริกคลองเตาะฝีมือ แรงงานคือคนในชุมชนอย่างแท้จริง จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันเหมือนกับญาติพี่น้อง ส่งเสริมให้แรงงานได้รับความรู้ สร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนา และสร้างแรงงานเพื่อไว้ทำงานร่วมกันวัสดุที่นำมาใช้ เช่น ปลา กุ้งทะเล เนื้อปู เป็นวัสดุที่นำมาจากท้องถิ่นการตั้งกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เนื่องจากหมู่บ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นหมู่บ้านชาวมุสลิม ราษฏรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพาราและอาชีพประมง หลังประกอบอาชีพหลักแล้วสตรีว่างงานในช่วงบ่าย ประธานสตรีโดยนางทิพสุดา กุลแดงจึงได้นัดสตรีมาประชุมคิดว่าทำอย่างไรให้สตรีมีรายได้เสริมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กลุ่มได้มีมติทำกลุ่มน้ำพริกตำมือ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ปลาย่าง กุ้งสด เนื้อปู

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

พริกชี้ฟ้าแห้ง/ มะขามเปียก / เกลือ / น้ำตาลปีบ / น้ำตาลทราย / กะปิ / หอม / กระเทียม / น้ำมัน / ปลาย่าง / กุ้งสด / เนื้อปูที่แกะแล้ว

ขั้นตอนการผลิต

  • คัดเลือกส่วนประกอบทุกอย่างมาล้างให้สะอาดแล้วผึ่งแดดให้แห้งพอหมาด ๆ และนำมาทอดในน้ำมันแล้วตั้งให้เสด็จน้ำมัน
  • ตำพริกให้ละเอียดแล้วตักใส่ภาชนะ
  • นำหอมกับกระเทียมมาตำหยาบ ๆ
  • นำพริกหอมกระเทียมมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน

ตำปลาย่าง

  • นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมัน ใส่กะปิและ มะขามเปียก เกลือ น้ำตาลปิ๊บ น้ำตาลทราย เคี่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง
  • เอาส่วนผสมในข้อที่ 4 ใส่ลงไปในกระทะซึ่งมีส่วนผสม ของข้อที่ 6 ต้องการน้ำพริกสูตรไหนก็ใส่สูตรผสม เช่น สูตรกุ้ง สูตรปลา สูตรปู ตามชอบ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเตาะ ที่อยู่ 170 ม.1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130  โทร  086-2689830